#Vadodara જેતલપુર રોડ નજીક કોર્પોરેશન દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી, કોર્પોરેશન કમિ…

#Vadodara જેતલપુર રોડ નજીક કોર્પોરેશન દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી, કોર્પોરેશન કમિશનર રહ્યાં હાજર.
Source

You may also like...

0 thoughts on “#Vadodara જેતલપુર રોડ નજીક કોર્પોરેશન દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી, કોર્પોરેશન કમિ…”

Leave a Reply