ઇચ્છાપૂર્તિ ગણેશજી…. પુણે મહારાષ્ટ્ર નીપરંપરા જાળવતા અને પર્યાવરણ ની જાગૃતિ માટે કિર્તીસ્તંભ પાસે બિરાજેલા આ ગણેશજીની 15 ફુટની મૂર્તિ છેલ્લા 4 વર્ષ થી વિસર્જન કરવામાં આવતી નથી, માત્ર મંગલમુર્તિ નું વિસર્જન થાય છે જે માટી … Read More »

Traffic at a Glance

Pageviews 11.597

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 387

From Search Results 7.989

Unique IPs 7.628

Last 30 minutes 0

Today 387

Yesterday 507

Facebook Page Reviews

Baroda Rocks
5.0
powered by Facebook
Priyadutt Raj
Priyadutt Raj
2018-02-25T17:03:48+0000
Jigar Tewar
Jigar Tewar
2018-01-20T18:04:39+0000
Sanjay Singh Chauhan
Sanjay Singh Chauhan
2018-01-15T09:53:09+0000
Bhavesh Chauhan
Bhavesh Chauhan
2018-01-14T13:29:18+0000