વડોદરા : મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સ્વાઈન ફ્લૂ ના દર્દીઓ ની મુલાકાતે વડોદરાની સયાજ…

વડોદરા : મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સ્વાઈન ફ્લૂ ના દર્દીઓ ની મુલાકાતે વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલ પહોંચ્યા.

#Vadodara : CM Vijay Rupani reached Sayaji Hospital, to visit #swineflu patients.
Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “વડોદરા : મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સ્વાઈન ફ્લૂ ના દર્દીઓ ની મુલાકાતે વડોદરાની સયાજ…”

Leave a Reply