વડોદરા કોંગ્રેસ દ્વારા કલેક્ટર કચેરી બહાર મહેસાણાની જેલમાં પટેલ યુવાનના મોતના વિ…

વડોદરા કોંગ્રેસ દ્વારા કલેક્ટર કચેરી બહાર મહેસાણાની જેલમાં પટેલ યુવાનના મોતના વિરોધમાં ધરણા કરતાં પોલીસે કાર્યકરોની ધરપકડ કરી હતી. કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ પોલીસની ગાડી પર ચડી સરકાર હમસે ડરતી હે પોલીસ કો આગે કરતી હે ના નારા સાથે વિરોધ કરીને કલેકટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.
#Vadodara #Baroda #Gujarat
Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “વડોદરા કોંગ્રેસ દ્વારા કલેક્ટર કચેરી બહાર મહેસાણાની જેલમાં પટેલ યુવાનના મોતના વિ…”

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Blog Traffic

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 4,639
  • Last 7 days: 26,612
  • Last 30 days: 114,056
  • Online now: 10

  • Baroda Rocks Android Application