રામેશ્વર યુવક મંડળ સુભાનપુરા આજે અનિકેત મિસ્ત્રી વર્કશોપ થી સાંઈબાબા મંદિર અને આ…

રામેશ્વર યુવક મંડળ સુભાનપુરા આજે અનિકેત મિસ્ત્રી વર્કશોપ થી સાંઈબાબા મંદિર અને આગમન કાલે 19/08/2017 ઇલોરાપાર્ક સાંઇબાબા મંદિર થી નીકળી સુભાનપુરા નીજ સ્થાને પધારશે. PC : Kalpesh Pawar #Subhanpura #Vadodara #VadodaraGaneshUtsav #GaneshUtsav2017 #GaneshUtsavInVadodara #Baroda #Gujarat #BarodaRocks
Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “રામેશ્વર યુવક મંડળ સુભાનપુરા આજે અનિકેત મિસ્ત્રી વર્કશોપ થી સાંઈબાબા મંદિર અને આ…”

Leave a Reply