ભાવિક ગણેશ ભક્તોને સહર્ષ જણાવવાનું કે શ્રીજીની આગમન – યાત્રા તારીખ ૨૦/૦૮/૨૦૧૭ રવિવારે બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યે ડભોઈ રોડ થી (મૂર્તિકાર:- ગૌતમ કહાર) ના પંડાલ થી નીકળી સાંજે 7.00 વાગ્યે ડ્રીમલેન્ડ કોમ્પ્લેક્સ પોહચી ને ડ્રીમલેન્ડ કોમ્પ્લેક્સ થી વાજતે ગાજતે નિજ મંડળે સૂર્યદર્શન ખાતે પધારશે..

બઘાજ ભક્તોને સૂર્યદર્શન ના વિઘ્નહર્તા ની આગમન – યાત્રા મા જોડાવવા ભાવભિનુ આમાંત્રણ.

નિમંત્રક : શ્રી ગણેશ યુવક મંડળ, સૂર્યદર્શન ટાઉનશીપ, માંજલપુર


Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “ભાવિક ગણેશ ભક્તોને સહર્ષ જણાવવાનું કે શ્રીજીની આગમન – યાત્રા તારીખ ૨૦/૦૮/૨૦૧૭ રવ…”

Leave a Reply

Traffic at a Glance

Pageviews 4.249

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 142

From Search Results 2.540

Unique IPs 2.761

Last 30 minutes 0

Today 199

Yesterday 219

Facebook Page Reviews

Baroda Rocks
5.0
powered by Facebook
Priyadutt Raj
Priyadutt Raj
2018-02-25T17:03:48+0000
Jigar Tewar
Jigar Tewar
2018-01-20T18:04:39+0000
Sanjay Singh Chauhan
Sanjay Singh Chauhan
2018-01-15T09:53:09+0000
Bhavesh Chauhan
Bhavesh Chauhan
2018-01-14T13:29:18+0000